8. 5. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 8. 5. 2023 e-mailem písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí informace, a to o nahlédnutí do spisu vedeného Policií ČR pod č. j. KRPE-11714/PŘ-2023-171116 a poskytnutí kopie některých jeho částí. Povinný subjekt žádost odmítl, protože požadovaný spis byl Městským úřadem Vysoké Mýto sice řádně zaevidován, avšak řízení o přestupku nebylo dosud zahájeno a není tedy známo postavení dotčených osob.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 23. 5. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, doporučeně poštou