9. 12. 2016 Žádost o poskytnutí statistik nápadu trestné činnosti

Žádost:

Žádám o poskytnutí statistik nápadu trestné činnosti ve vaší obci za rok 2015 v měsíčních intervalech (tzn. statistiky nápadu trestné činnosti za leden 2015, únor 2015, březen 2015, duben 2015, květen 2015, červen 2015, červenec 2015, srpen 2015, září 2015, říjen 2015, listopad 2015, prosinec 2015).

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Oožadované informace se nevztahují k působnosti města Vysokého Mýta ani Městského úřadu Vysoké Mýto. Město Vysoké Mýto ani Městský úřad Vysoké Mýto statistiky nápadu trestné činnosti neevidují, ani je nemají k dispozici od třetí strany. Město Vysoké Mýto ani Městský úřad Vysoké Mýto tedy nejsou ve smyslu InfZ, § 2. odst. 1 povinnými subjekty ve věci „statistik nápadu trestné činnosti ve vaší obci za rok 2015 v měsíčních intervalech“.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 12. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem