9. 2. 2024 Informace o změny č. 1 územního plánu obce Zádolí

Žádost:
1. Žádám o informace, zda k projednávání předmětné změny č. 1 územního plánu Zádolí vede Městský úřad Vysoké Mýto  spisovou dokumentaci.
2. Žádám o sdělení čísla spisu/čísel spisů, které v souvislosti s projednáváním předmětné změny č. 1 územního plánu Zádolí vede  Městský úřad Vysoké Mýto.
3. Žádám o sdělení názvů dokumentů a čísel jednacích, které obsahuje spis/obsahují spisy vedené Městským úřadem Vysoké Mýto v souvislosti s projednáváním předmětné změny č.1 územního plánu Zádolí.

Způsob podání: písemně, e-mailem

Odpověď:
Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování vede spis ke Změně č. 1 územního plánu Zádolí.
Ad 2) Spis má spis. zn. MUVM/27146/2017.
Ad 3) viz příloha  – obsah spisu MUVM/27146/2017 ÚP Zádolí – změna č. 1. V souladu s § 8a, odst. 1) InfZ byly v dokumentu anonymizovány osobní údaje (jméno, příjmení a trvalé bydliště) původců jednotlivých dokumentů.


Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 22. 2. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, poštou