23. 5. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 9. 6. 2023 do datové schránky doručenou písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí kopie požadováno oznámení o podezření o přestupku včetně příloh založeném ve spise MUVM/000478/2023. Povinný subjekt požadovanou informaci a kopie dokumentů poskytl.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 14. 6. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky