Adaptační strategie

Adaptační strategie

Adaptační strategie města Vysokého Mýta na změnu klimatu zpracovaná v roce 2022 zahrnuje pět hlavních cílů a sedm typů konkrétních adaptačních opatření. Pro naplnění cílů byl vytvořen akční plán a zásobník projektů, které obsahují projekty, záměry a aktivity na podporu lepší adaptace. Jedná se zejména o projekty nebo aktivity v oblasti životního prostředí, energetiky nebo udržitelné mobility. Na tyto oblasti se ve velké míře zaměřují také evropské dotace, které by měly s realizací záměrů pomoci. Adaptační strategie města Vysokého Mýta byla podpořena grantem z Norských fondů