Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 3

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 3

Dne 31.5.2010 byl Zastupitelstvem obce České Heřmanice vydán Územní plán České Heřmanice (dále pouze ÚP) súčinností od 16.6.2010. Změna č.1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 8.10.2012 s účinností od 26.10.2012. Změna č.2 byla vydána zastupitelstvem dne 18.11.2014 s účinností od 4.12.2014. Dne 29.11.2017 vydalo Zastupitelstvo městyse České Heřmanice Změnu č. 3 ÚP snabytím účinnosti od 15.12.2017. ÚP včetně změn č.1, č.2, č.3 a právního stavu po změně č.3 je uložen na Odboru stavebního úřadu aúzemního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, obci České Heřmanice anaOdboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.