• Úvod
  • Územní plány - archiv

Územní plány - archiv

Územní plán České Heřmanice - Změna č. 4

Textová částStáhnout Textová část s vyznačením změnStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Výkres širších vztahůStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - Změna č. 3

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - Změna č. 2

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 3

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 2

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - Změna č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Předpokládaný zábor ZPF a PUPFLStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán Bošín - Právní stav po Změně č. 1

Textová částStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout < Územní plán ...

Územní plán Bošín - Změna č. 2

Textová částStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout < Územní plán ...

Územní plán Bošín - Změna č. 1

Dne 14.11.2011 byla Zastupitelstvem obce Bošín schválena Změna č.1 Územního plánu Bošín. Platnost nabytí účinnosti je od 2.12.2011. Změna č.1 Územního plánu je uložena na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Bošín a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů. Textová ...

Územní plán Svatý Jiří - Změna č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíStáhnout Technická infrastrukturaStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán Svatý ...

Územní plán České Heřmanice

Dne 31.5.2010 byl Zastupitelstvem obce České Heřmanice schválen Územní plán České Heřmanice. Platnost nabytí účinnosti je od 16.6.2010. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci České Heřmanice a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů. Textová částStáhnout Hlavní ...

Územní plán Bošín

Dne 30.12.2009 byl Zastupitelstvem obce Bošín schválen Územní plán Bošín.Platnost nabytí účinnosti je od 16.12.2009. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Bošín a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů. Textová ...

Územní plán Svatý Jiří

Dne 24.10.2008 byl Zastupitelstvem obce Svatý Jiří vydán Územní plán Svatý Jiří. Platnost nabytí účinnosti je od 11.11.2008. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Svatý Jiří a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Textová částStáhnout Opatření obecné povahyStáhnout Hlavní ...

Územní plán Běstovice - Změna č. 1

Textová částStáhnout Textová část s vyznačením změnStáhnout Hlavní výkres I.b/1Stáhnout Hlavní výkres I.b/2Stáhnout Veřejně prospěšné stavby a opatřeníStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres širších vztahůStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán ...

Územní plán Běstovice

Dne 29.11.2010 byl Zastupitelstvem obce Běstovice vydán Územní plán Běstovice. Platnost nabytí účinnosti je od 15.12.2010. Územního plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Běstovice a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. ÚP Běstovice - textová částStáhnout Výkres základního členění území Hlavní ...

Územní plán Svatý Jiří - Úplné znění po změně č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinanční výkresStáhnout Technická infrastrukturaStáhnout Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Stáhnout Základní členění územíStáhnout SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY: Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý JiříStáhnout Druhá zpráva o uplatňování územního plánu Svatý JiříStáhnout Souhrnný přehled o struktuře půdního ...