Územní plán Bošín

Dne 30.12.2009 byl Zastupitelstvem obce Bošín schválen Územní plán Bošín.
Platnost nabytí účinnosti je od 16.12.2009. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Bošín a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.

< Územní plán Bošín