Územní plán Bošín – Právní stav po Změně č. 2

Územní plán Bošín – Právní stav po Změně č. 2

Dne 30.11.2009 byl vydán Zastupitelstvem obce Bošín Územní plán Bošín. Platnost nabytí účinnosti byla dne 16.12.2009. Dne 14.11.2011 byla Zastupitelstvem obce Bošín schválena Změna č.1 Územního plánu Bošín s platností nabytí účinnosti od 2.12.2011. Dne 27.02.2017 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 Územního plánu Bošín s nabytím účinnosti od 15.03.2017. Územní plán Bošín včetně Změn č.1 a č. 2 je uložen na Odboru výstavby Městského úřadu Choceň, Odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Bošín a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Územní plán ze dne 30.12.2009
Změna č. 1
Právní stav po Změně č. 1
Změna č. 2