Bošín

Územní plán Bošín  - právní stav po Změně č.2

Dne 30.11.2009 byl vydán Zastupitelstvem obce Bošín Územní plán Bošín. Platnost nabytí účinnosti byla dne 16.12.2009. Dne 14.11.2011 byla Zastupitelstvem obce Bošín schválena Změna č.1 Územního plánu Bošín s platností nabytí účinnosti od 2.12.2011. Dne 27.02.2017 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 Územního plánu Bošín s nabytím účinnosti od 15.03.2017. Územní plán Bošín včetně Změn č.1 a č. 2 je uložen na Odboru výstavby Městského úřadu Choceň, Odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Bošín a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.