Územní plán Bošín - Změna č. 1

Dne 14.11.2011 byla Zastupitelstvem obce Bošín schválena Změna č.1 Územního plánu Bošín. Platnost nabytí účinnosti je od 2.12.2011. Změna č.1 Územního plánu je uložena na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Bošín a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.

< Územní plán Bošín