Územní plán České Heřmanice

Dne 31.5.2010 byl Zastupitelstvem obce České Heřmanice schválen Územní plán České Heřmanice. Platnost nabytí účinnosti je od 16.6.2010. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci České Heřmanice a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.

< Územní plán České Heřmanice