Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 4

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 4

Dne 31.05.2010 byl Zastupitelstvem obce České Heřmanice vydán Územní plán České Heřmanice (dále pouze ÚP) s účinností od 16.06.2010. Změna č.1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 08.10.2012 s účinností od 26.10.2012. Změna č. 2 byla vydána zastupitelstvem dne 18.11.2014 s účinností od 04.12.2014. Dne 29.11.2017 vydalo Zastupitelstvo městyse České Heřmanice Změnu č. 3 ÚP s nabytím účinnosti od 15.12.2017. Změna č. 4 ÚP byla vydána Zastupitelstvem městyse České Heřmanice dne 19.01.2023 s nabytím účinnosti 07.02.2023. ÚP včetně změn č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a právního stavu po změně č. 4 je uložen na Odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, obci České Heřmanice a na Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.