Územní plán Svatý Jiří

Dne 24.10.2008 byl Zastupitelstvem obce Svatý Jiří vydán Územní plán Svatý Jiří. Platnost nabytí účinnosti je od 11.11.2008. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Svatý Jiří a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

< Územní plán Svatý Jiří