Územní studie Dobříkov - lokality Z4/a, Z18/e

Územní studie Dobříkov - lokality Z4/a, Z18/e

Dne 17. 12. 2012 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Dobříkov lokality Z4/a, Z18/e a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.Aktuálnost územní studie byla prověřena 02.09.2020.