Dobříkov

Územní plán Dobříkov - úplné znění po Změně č. 2

Územní plán Dobříkov - úplné znění po Změně č. 2

Dne 19.08.2010 byl vydán Zastupitelstvem obce Dobříkov Územní plán Dobříkov. Nabytí účinnosti od 06.09.2010. Dne 25.04.2013 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 1 územního plánu. Nabytí účinnosti od 14.05.2013. Dne 07.11.2022 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 územního plánu. Nabytí účinnosti od 23.11.2022. Územní plán Dobříkov včetně Změn č. 1 a č. 2 a úplného znění je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, Obci Dobříkov a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územní studie Dobříkov - lokality Z4/a, Z18/e

Územní studie Dobříkov - lokality Z4/a, Z18/e

Dne 17. 12. 2012 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Dobříkov lokality Z4/a, Z18/e a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.Aktuálnost územní studie byla prověřena 02.09.2020.
Územní studie Dobříkov lokality Z7/a, Z20f

Územní studie Dobříkov lokality Z7/a, Z20f

Dne 21. 5. 2015 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Dobříkov lokality Z7/a, Z20/f a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.