Územní plán Dobříkov - úplné znění po Změně č. 2

Územní plán Dobříkov - úplné znění po Změně č. 2

Dne 19.08.2010 byl vydán Zastupitelstvem obce Dobříkov Územní plán Dobříkov. Nabytí účinnosti od 06.09.2010. Dne 25.04.2013 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 1 územního plánu. Nabytí účinnosti od 14.05.2013. Dne 07.11.2022 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 územního plánu. Nabytí účinnosti od 23.11.2022. Územní plán Dobříkov včetně Změn č. 1 a č. 2 a úplného znění je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, Obci Dobříkov a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.