Hrušová

Územní plán Hrušová - právní stav po změně č. 1

Územní plán Hrušová - právní stav po změně č. 1

Dne 3.12.2012 byl Zastupitelstvem obce Hrušová vydán Územní plán Hrušová. Platnost nabytí účinnosti je od 20.12.2012. Dne 4.11.2014 vydalo zastupitelstvo Změnu č.1 snabytím učinnost 20.11.2014. Územní plán včetně Změny č.1 a právního stavu je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Hrušová a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územní studie Hrušová - lokality Z01a, b, c, d

Územní studie Hrušová - lokality Z01a, b, c, d

Dne 5. 9. 2014 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Hrušová lokality Z01a, Z01b, Z01c, Z01d a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.