Koldín

Územní plán Koldín - Úplné znění po Změně č. 1

Dne 25.6.2012 byl Zastupitelstvem obce Koldín vydán Územní plán Koldín. Platnost nabytí účinnosti je od 12.7.2012. Změna č. 1 ÚP byla schválena dne 1.10.2018 usnesením č. 2/10/2018. Platnost nabytí účinnosti od 19.10.2018. Územní plán včetně jeho změny a úplného znění po změně č.1 ÚP je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Koldín a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.