Nové Hrady

Územní plán Nové Hrady

Územní plán Nové Hrady

Dne 17.5.2011 byl Zastupitelstvem obce Nové Hrady vydán Územní plán Nové Hrady. Platnost nabytí účinnosti je od 2.6.2011. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad města Proseč, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Nové Hrady a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územní studie Nové Hrady – lokality Z1, Z2 a Z3

Územní studie Nové Hrady – lokality Z1, Z2 a Z3

Dne 4.5.2012 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Nové Hrady a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Aktuálnost územní studie byla prověřena 02.09.2020.