Územní studie Nové Hrady – lokality Z1, Z2 a Z3

Územní studie Nové Hrady – lokality Z1, Z2 a Z3

Dne 4.5.2012 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Nové Hrady a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Aktuálnost územní studie byla prověřena 02.09.2020.