Skořenice

Územní plán Skořenice

Dne 29.2.2012 byl Zastupitelstvem obce Skořenice vydán Územní plán Skořenice. Platnost nabytí účinnosti je od 20.3.2012. Územního plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Skořenice a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.