Tisová

Územní plán Tisová - Úplné znění po Změně č. 1

Územní plán Tisová - Úplné znění po Změně č. 1

Dne 25.5.2010 byl Zastupitelstvem obce Tisová vydán Územní plán Tisová. Platnost nabytí účinnosti je od 10.6.2010. Změna č.1 ÚP Tisová nabyla účinnosti dne 17.6.2019. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Tisová a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územní studie Tisová lokality Z 13 (část), Z 14 a Z 22

Územní studie Tisová lokality Z 13 (část), Z 14 a Z 22

Dne 30.06.2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití „Územní studie Tisová lokality Z13 (část), Z14 a Z22“ pro rozhodování v území a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Od tohoto dne je územní studie podkladem pro rozhodování v území.