Územní studie Tisová lokality Z 13 (část), Z 14 a Z 22

Územní studie Tisová lokality Z 13 (část), Z 14 a Z 22

Dne 30.06.2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití „Územní studie Tisová lokality Z13 (část), Z14 a Z22“ pro rozhodování v území a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Od tohoto dne je územní studie podkladem pro rozhodování v území.