Územní studie Domoradice – lokalita Z.66

Územní studie Domoradice – lokalita Z.66

Dne 16.01.2023 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Domoradice Z.66 a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.Územní studie je uložena na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Městě Vysoké Mýto a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.