Vysoké Mýto

Územní plán Vysoké Mýto - právní stav po Změně č. 2

Územní plán Vysoké Mýto - právní stav po Změně č. 2

Dne 23.6.2010 byl Zastupitelstvem města Vysokého Mýta vydán nový územní plán. Datum účinnosti ÚP je od 10.7.2010 (usnesení zastupitelstva č. 61/10). Zahrnuje katastrální území Vysoké Mýto, Brteč, Knířov, Lhůta, Vanice, Svařeň a Domoradice. Dne 18.9.2013 byla Zastupitelstvem města Vysokého Mýta schválena Změna č.1 územního plánu Vysoké Mýto. Datum účinnosti Změny č.1 je od 8.10.2013 (usnesení zastupitelstva č. 150-153/13). Dne 16.9.2015 Zastupitelstvem města Vysokého Mýta schválena Změna č.2 územního plánu Vysoké Mýto. Datum účinnosti Změny č.2 je od 5.10.2015 (usnesení zastupitelstva č. 124/15). Územní plán včetně Změny č.1, č.2 a právního stavu je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městském úřadu Vysoké Mýto a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 2020

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 2020

ÚAP jsou pořizovány na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu ve znění pozdějších předpisů (SZ), a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.
Územní studie Pole za pivovarem - Vysoké Mýto - Peklovce - změna 2017

Územní studie Pole za pivovarem - Vysoké Mýto - Peklovce - změna 2017

Dne 10. 10. 2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Pole za pivovarem - Vysoké Mýto - Peklovce - změna 2017 pro rozhodování vúzemí a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti. Zároveň byla ukončena platnost Územní studie Pole za pivovarem - Vysoké Mýto - Peklovce 2015.
Regulační plán Městské památkové zóny Vysoké Mýto

Regulační plán Městské památkové zóny Vysoké Mýto

Dne 12.6.2019 byl Zastupitelstvem města Vysokého Mýta vydán Regulační plán Městské památkové zóny Vysoké Mýto (usnesení zastupitelstva č. 101/19). Datum účinnosti regulačního plánu je od 4.7.2019. Regulační plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysokého Mýta a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Regulační plán lokality Z33 Vysoké Mýto - ul. Tisovská

Regulační plán lokality Z33 Vysoké Mýto - ul. Tisovská

Dne 17.6.2015 byl Zastupitelstvem města Vysokého Mýta vydán Regulační plán lokality Z33 Vysoké Mýto – ul. Tisovská. Datum účinnosti regulačního plánu je od 8.7.2015. Regulační plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městském úřadu Vysoké Mýto a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územní studie Domoradice – lokalita Z.66

Územní studie Domoradice – lokalita Z.66

Dne 16.01.2023 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Domoradice Z.66 a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.Územní studie je uložena na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Městě Vysoké Mýto a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.