Územní plán Vysoké Mýto - právní stav po Změně č. 2

Územní plán Vysoké Mýto - právní stav po Změně č. 2

Dne 23.6.2010 byl Zastupitelstvem města Vysokého Mýta vydán nový územní plán. Datum účinnosti ÚP je od 10.7.2010 (usnesení zastupitelstva č. 61/10). Zahrnuje katastrální území Vysoké Mýto, Brteč, Knířov, Lhůta, Vanice, Svařeň a Domoradice. Dne 18.9.2013 byla Zastupitelstvem města Vysokého Mýta schválena Změna č.1 územního plánu Vysoké Mýto. Datum účinnosti Změny č.1 je od 8.10.2013 (usnesení zastupitelstva č. 150-153/13). Dne 16.9.2015 Zastupitelstvem města Vysokého Mýta schválena Změna č.2 územního plánu Vysoké Mýto. Datum účinnosti Změny č.2 je od 5.10.2015 (usnesení zastupitelstva č. 124/15). Územní plán včetně Změny č.1, č.2 a právního stavu je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městském úřadu Vysoké Mýto a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.