Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 2020

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 2020

ÚAP jsou pořizovány na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu ve znění pozdějších předpisů (SZ), a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.

 

Obsah ÚAP Vysoké Mýto 2020:

 

 

1. Podklady pro rozbor udržitelného území

 

Textová část:

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území12.96 MB

 

Grafická část:

Výkres limitů14.3 MB

Výkres záměrů26.87 MB

Výkres hodnot36.32 MB

 

 

2. Rozbor udržitelného rozvoje:

 

Textová část:

Rozbor udržitelného rozvoje území1.96 MB

 

Grafická část:

Výkres problémů25.78 MB

 

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 SZ.

 

V ORP Vysoké Mýto je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.:

 

A067 – Technologický objekt zásobování vodou

 

Textová část

A067 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.659.52 KB

A067 – Vodárenská společnost Chrudim, a. s.567.29 KB

A067 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A06710.78 MB

 

A068 – Vodovodní řady a jejich ochranná pásma

 

Textová část

A068 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.660.08 KB

A068 – Vodárenská společnost Chrudim, a. s.567.29 KB

A068 – AGUA SERVIS, a. s. – Plchovice624.76 KB

A068 – AGUA SERVIS, a. s. – Smetana625.2 KB

A068 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A06810.88 MB

 

A069 – Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

 

Textová část

A069 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.658.85 KB

A069 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A06910.78 MB

 

A070 – Kanalizační stoky a jejich ochraná pásma

 

Textová část

A070 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.659.7 KB

A070 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A07010.82 MB

 

A071 – Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

 

Textová část

A071 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A07110.77 MB

 

A072 – Elektrické stanice a jejich ochranná pásma

 

Textová část

A072 – ČEZ Distribuce, a. s.137.59 KB

A072 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A07210.77 MB

 

A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

 

Textová část

A073 – ČEZ Distribuce, a. s.137.62 KB

A073 – RWE GasNet, s.r.o.136.34 KB

A073 – ČEPS, a. s.88.44 KB

A073 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A07311.63 MB

 

A074 – Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná pásma a bezpečnostní pásma

 

Textová část

A074 – RWE GasNet, s.r.o.136.34 KB

A074 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A07410.76 MB

 

A075 – Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

 

Textová část

A075 – GasNet, s.r.o.136.34 KB

A075 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

A07511.04 MB

 

 

A082a – Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

 

Textová část

A082a – České Radiokomunikace, a. s.93.46 KB

A082a – ČEZ Distribuce, a. s.137.61 KB

A082a – PODA, a. s.1.52 MB

 

 

Grafická část

A082a13.65 MB

 

 

Soubory ke stažení