Zálší

Územní plán Zálší - právní stav po Změně č. 2

Územní plán Zálší - právní stav po Změně č. 2

Dne 18.04.2008 byl vydán Zastupitelstvem obce Zálší Územní plán Zálší s nabytím účinnosti dne 05.05.2008. Dne 21.11.2013 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 1 Územního plánu Zálší, s nabytím účinnosti dne 10.12.2013. Dne 25.05.2017 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 Územního plánu Zálší s nabytím účinnosti dne 10.06.2017. Územní plán Zálší včetně Změny č. 1 a č. 2 je uložen na stavebním úřadě Městského úřadu Choceň, na Odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, na Obecním úřadě Zálší a na Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územní studie Zálší lokality Z16 a Z3 a p.p.č. 186/2 za obecním úřadem

Územní studie Zálší lokality Z16 a Z3 a p.p.č. 186/2 za obecním úřadem

Dne 17. 10. 2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití „Územní studie Zálší lokality Z16 a Z3 a p.p.č. 186/2 za obecním úřadem“ pro rozhodování vúzemí a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.