Územní studie Zálší lokality Z16 a Z3 a p.p.č. 186/2 za obecním úřadem

Územní studie Zálší lokality Z16 a Z3 a p.p.č. 186/2 za obecním úřadem

Dne 17. 10. 2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití „Územní studie Zálší lokality Z16 a Z3 a p.p.č. 186/2 za obecním úřadem“ pro rozhodování vúzemí a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.