Vyhláška č. 2/2002, kterou se mění vyhláška č.3/2001 o systému nakládání s odpadem

Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 2/2002, kterou se mění vyhláška č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne 16.12.2002 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vplatném znění, a vsouladu sustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), vplatném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Vyhláška č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, se mění takto: 1. V článku 1 odst. 1 se za slovo „Lhůta“ vkládá slovo „Domoradice“ 2. Včlánku 5 se v přehledu tříděných nebezpečných odpadů ruší slovo „léky“ a přehled začíná slovy – „baterie a akumulátory“ 3. Včlánku 5 se vposlední větě za slovo „chemikálie“ vkládá slovo „léky“ 4. Včlánku 6 odst. 2 se za slovo „Vinice“ vkládá slovo „Domoradice“ 5. Včlánku 6 odst. 3 se za slovo „chemikálie“ vkládá slovo „léky“ 6. Včl. 6 odst. 6 se slova „Vysoké Mýto 2 – Šnakov“ zrušují a za slovo „Vrcha“ se vkládá slovo „Domoradice“ 7. Včl. 7 vposlední větě se slova „Vysoké Mýto 2 – Šnakov“ zrušují a za slovo „Vrcha“ se vkládá slovo „Domoradice“ 8. Včl. 8 se slova „Vysoké Mýto 2 – Šnakov“ zrušují a za slovo „Vrcha“ se vkládá slovo „Domoradice“ 9. Včl. 10 se slova „stavební úřad – ŽP“ nahrazují slovy „Vysoké Mýto“ Čl. 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2003. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta Přílohy č. 1 – 4 zní: Příloha č. 1 Umístění barevných kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu sklo plasty papír 1. ul. Palackého (Konzum) / / / 2. ul. Sladovnická / / / 3. ul. Pivovarská (pí.Synková) / / / 4. ul. Štefánikova (Diskont / // / 5. ul. Na stráni (Limperka) / / / 6. ul. Lipová (autob. zastávka) / / / 7. ul. Litomyšlská (M-klub) / / / 8. ul. Pivovarská (Včela) / / / 9. ul. Peklovecká (pod čistírnou) / / / 10.ul. Kpt. Poplera(u mlýna) / / / 11. ul. Jeronýmova / / / 12. ul. Pražská (prodejna Hejl) / / / 13. ul. Rokycanova (Potraviny) / // / 14. ul. 17.listopadu (prodejna) / // / 15. ul. Ležáků / / / 16. ul. U potoka / / / 17. Tyršovo nám.(Sokolovna) / / / 18. ul.Tůmova (parkoviště) / / / 19. nám. T.G.Masaryka (Sezam) / // / 20. Svařeň / / - 21. Brteč / / - 22.Vanice / / - 23.Lhůta / / / 24.Knířov / / / 25.Vysoké Mýto 3 - Vinice / / - 26. Domoradice / /// / Příloha č. 2 Umístění sběrných dvorů a otvírací doba 1. ul. Kpt. Poplera (výjezd na Ústí n/O) - pondělí, čtvrtek 2. U kasáren (ul. gen. Svatoně) - úterý, pátek 3. U benziny (ul. Průmyslová) - středa, sobota Letní čas: 14,00 - 18,00 všední dny 8,00 - 12,00 sobota Zimní čas: 13,00 - 17,00 všední dny 8,00 - 12,00 sobota Příloha č. 3 Umístění nádob na baterie (suché články - monočlánky, tužkové baterie knoflíkové baterie) - KBT elektronik, nám. Přemysla Ot. II 22 - PALLAS - Elektro, nám. Přemysla Ot. II 207 - POTRAVINY Ludmila, Rokycanova 280 - KBT elektronik, Prokopa Velikého 693 - KUCHYŇSKÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ - pí. Kubová, Pražská 78 Příloha č. 4 Rozpis svozu směsného komunálního odpadu - svozový plán TS PONDĚLÍ ulice: Pod Kasinem, Českých Bratří, Rokycanova, Školní, Mládežnická, Žižkova, Odbojářská, V Zahrádkách, Talafůsova, Větrná, 17. listopadu, Lidická, Vítězná, SNP, nám. Naděje, V Peklovcích, Sladovnická, Chmelová, Pivovarská, U Potoka, Plk. B. Kohouta ÚTERÝ ulice: Pražská, Komenského, Husova, Litomyšlská, Jeronýmova, Čermákova, Jiřího z Poděbrad, nám. T.G.Masaryka, Sladovnická, Jiráskova, Dobrovského, Slunečná, Rokycanova, Rašínova, Mánesova, Generála Závady, Prokopa Velikého, Štefánikova, Denisova, Generála Svatoně, Brteč, Domoradice STŘEDA ulice: Pražská, Talafůsova, Zborovská, nám. Přemysla Ot. II., Vladislavova, Pod Nádražím, Vrchlického, B. Smetany, Průmyslová, Fugnerova, Purkyňova, Sladkovského, Tyršovo nám., Šafaříkova, Kolárova, A.V.Šembery, Nerudova, Foersterova, Andělská, Svatopluka Čecha, Hradecká, Karolíny Světlé, Milíčova, nám. O. Vaňorného, B. Němcové, Českých Bratří, Cukrovarská, Tůmova, Jiráskova, Mánesova, Denisova, Klášterní, Husova, Krátká,Bří. Škorpilů, Prokopa Velikého, Střibříkova, Vraclavská, Generála Svatoně, Dvořákova, Rašínova, Dráby, Klicperova, Hradecká (parkoviště u jídelny Karosy a.s.) ČTVRTEK ulice: Na Blahově, Brandlova, Riegrova, Jeronýmova, Chelčického, Jiráskova, 9. května, Na Karlově, Zedníčkova, Čs. Armády, Erbenova, Husova, Javornického, Kpt. Poplera, Českých Bratří, Fibichova, Palackého, Čapkovská, Škrétova, Pivovarská, Hálkova, Třebízského, Žerotínova, U plovárny, Cukrovarská, Jožky Svobody, Krátká, Družstevní, Jablonského nám., nám. T.G.Masaryka, Hradecká, Cihlářská, sídl. Průhony (Zimní, Jarní), Tisovská, Valcha,Čápovna,Spálenec PÁTEK ulice: Bednářova, kpt. Jaroše, Jirečkova, Zahradní, Lipová, Tolstého, Slatinská, Puškinova, Wirthova, Luční, Roháčova, Presslova, V Průhonech , Čelakovského, Choceňská, Tylova, U Stadionu, Máchova, Větrná, V Břízkách, Gogolova, Dostojevského, Kpt. Nálepky, Na Stráni, Sportovní, B. Korábové, Gen. Svatoně, SNP, Weinfurtherova, Slatinská, Vinice, Vanice, Lhůta,Knířov