Vyhláška č. 6/2004 o zrušení příspěvku na MŠ a ŠD

Město Vysoké Mýto Obecně závazná vyhláška č. 6/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Městského zastupitelstva Vysokého Mýta o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na MŠ a ŠD ze dne 23.09.1993 ve znění vyhlášek ze dne 02.12.1993, 29.09.1994 a vyhlášky č. 4/98. Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.12.2004 usnesením č. 194/04 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Zrušuje se obecně závazná vyhláška Městského zastupitelstva Vysokého Mýta o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na MŠ a ŠD ze dne 23.09.1993 ve znění vyhlášek ze dne 02.12.1993, 29.09.1994 a vyhlášky č. 4/98. Čl. 2 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2005. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: