Komise bytová

Bytová komise projednává uzavření nových nájemních smluv, uzavření dodatků k prodloužení nájemních smluv u bytů pro příjmově vymezené osoby, projednává žádosti o směny bytů, stížnosti  a připomínky nájemníků, ostatní žádosti osob ohledně městského nájemního bydlení a provádí losování žadatelů o byty zveřejněné k pronájmu.

Ervín Perthen – předseda bytové komise
PaeDr. Jiří Podroužek
Mgr. Jan Štangl
Milan Šotner
Mgr. Renata Labová, DiS.
Mgr. Eva Burešová
Mgr. Jan Lipavský

Ing. Jana Holubová – zapisovatel