Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém přispívá k bezpečnosti ve městě. Působí především jako prevence.

Městský kamerový dohlížecí systém zahrnuje 6 kamerových bodů a monitorovací pracoviště na obvodním oddělení Policie ČR ve Vysokém Mýtě a ve služebně městské policii. Jeden kamerový bod je umístěn na budově městského úřadu na náměstí Přemysla Otakara II., druhý na Restauraci Tejnora, třetí na sloupu veřejného osvětlení vedle městské knihovny, čtvrtý kamerový bod je na panelovém domě č. p. 713 v sídlišti Družba a poslední na domě č. p. 15 na náměstí Přemysla Otakara II. Šestý kamerový bod je umístěn na budově Ledaxu Vysoké Mýto a monitoruje prostor dětského hřiště a parku v území bývalých kasáren.

Město Vysoké Mýto pořídilo městský kamerový dohlížecí systém se čtyřmi kamerovými body z dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky v roce 2012. V roce 2020 provedlo z dotace modernizaci systému a doplnilo ho o další kamerový bod na náměstí Přemysla Otakara II. Šestý kamerový bod byl pořízen z prostředků v roce 2022.