Městský úřad Vysoké Mýto

Městský úřad Vysoké Mýto je jedním z orgánů města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tvoří ho starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.
Městský úřad zajišťuje samosprávné agendy a agendy svěřené mu státem v rámci tzv. přenesené působnosti. Dále rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.

Sídlo: Město Vysoké Mýto B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 00 279 773
DIČ: CZ 00 279 773
Základní tel. spojení: +420 465 466 111
Provolba: +420 465 466 xxx
Fax: +420 465 466 110
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz
Elektronická podatelna: radnice@vysoke-myto.cz
Webové stránky: http://www.vysoke-myto.cz
ID datové schránky: 47jbpbt

Úřední hodiny městského úřadu a podatelny:

Pondělí: 7:30-11:30, 12:30-17:00
Úterý: 7:30-11:30, 12:30-15:00
Středa: 7:30-11:30, 12:30-17:00
Čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-15:00
Pátek: 7:30-11:30

Z důvodu komfortnějšího vyřízení požadavků klientů a nárůstu administrativy, žádáme, aby poslední žádost na evidenci motorových vozidel a řidičských průkazů na odboru dopravních a správních agend a na občanských průkazech a pasech, matrice i evidenci obyvatel na odboru občanských agend v budově městského úřadu, Jiráskova 179 byla podána nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby městského úřadu. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Vlček, tajemník městského úřadu

Vedení městského úřadu:
starosta, místostarostové a tajemník

Odbory:

Městský úřad Vysoké Mýto je dále členěn na odbory. Struktura městského úřadu a popis činností odborů jsou uvedeny v organizačním řádu.

Jednotlivé odbory můžete navštívit v následujících budovách městského úřadu:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92 (hlavní budova)
starosta
místostarostové
tajemník
interní audit a kontrola
odbor kanceláře vedení města
odbor obecní živnostenský úřad
odbor finanční
odbor vnitřních věcí
odbor právní a majetkový
odbor rozvoje města
odbor stavebního úřadu a územního plánování
odbor životního prostředí

Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor dopravních a správních agend
odbor občanských agend