Litomyšlská brána

Litomyšlská brána

Svoji historickou podobu si brána z větší části nezachovala. Počátkem 19. století byla poškozena požárem a z velké části zbořena. V 60. letech 19. století však rozhodla městská rada na popud Aloise Vojtěcha Šembery bránu opravit, a to v novogotickém duchu podle plánů architekta Hermanna Bergmanna. Oprava byla dokončena v roce 1867. V roce 1901 byla nad portálem brány vytvořena freska znázorňující sv. Jiří na koni zabíjejícího draka, tedy motiv z městského znaku. Tato freska byla v roce 1936 nahrazena novou se stejným motivem. V roce 1910 byl probourán průchod malou věží pro pěší.

Kousek před branou se v Tůmově ulici nachází dům čp. 1 s pískovcovým lomeným portálem, který je pozůstatkem tzv. barbakánu, tedy pozdně gotického obranného systému brány. Rozšíření dělostřelby za husitských válek v první polovině 15. století si vynutilo postupné úpravy starých fortifikačních systémů. Barbakány umožňovaly velkou koncentraci palných zbraní obránců a svou hmotou kryly před přímým ostřelováním hlavní bránu, k čemuž sloužilo mj. zalomení přístupové komunikace. Do uzavřené plochy barbakánu se vstupovalo z dnešní zahrady za domem, po projití první brány zastavěné v nynějším domě se cesta zahýbala k nedochované druhé bráně a dále vedla k třetí hlavní Litomyšlské bráně umístěné mezi dvěma věžemi.

René Klimeš a Vojtěch Barcal, RMVM. Foto Radek Štěpán