Náměstí Přemysla Otakara II.

Náměstí Přemysla Otakara II.

Centrem městského života vždy ve Vysokém Mýtě bylo nezvykle velké čtvercové náměstí přístupné dvanácti ulicemi, vždy dvěma v rozích a jednou ve středu každé strany. Již od počátku 20. století nese název po zakladateli města králi Přemyslu Otakarovi II. Plocha náměstí zabrala tolik místa, že do prostoru v hradbách se vešla pouze jedna okružní ulice obíhající spojitě celé město. Přes náměstí, kde se čile obchodovalo, procházela od Pražské k Litomyšlské bráně obchodní stezka. V ploše náměstí stálo až do počátku 18. století deset domů, později prodejní boudy a kotce řemeslníků. Zásobování vodou zajišťovaly dvě kašny, z nichž přebytečná voda odtékala do rybníčku v severovýchodním koutě náměstí. Travou zarostlé a často rozbahněné náměstí bylo poprvé vydlážděno na počátku 19. století. Jeho dnešní podoba pochází z 90. let 20. století. V samém středu náměstí byl v roce 1715 vztyčen 14 m vysoký mariánský sloup upomínající na uzavření míru s Francií po válkách o španělské dědictví a na mor řádící tehdy ve městě. Sloup je ukázkou kvalitní barokního sochařství. Na jeho vrcholu stojí socha Panny Marie. Na podstavci sloupu jsou čtyři světci – sv. Jan Nepomucký, sv. Josef sv. Florián a sv. Vavřinec.

Kolem rynku stály již od středověku domy nejbohatších měšťanů, původně stavěné ze dřeva, od 16. století již výhradně z kamene. Vůbec nejstarším domem je stará radnice z roku 1433. Tato radnice nahradila původní radní dům, který stál do husitských válek uprostřed náměstí. V jádře se jedná o pozdně gotickou budovu, která několikrát vyhořela. V 18. století byla upravena barokně a v 19. století klasicistně. Tehdy dostala svou dnešní podobu včetně věžičky s hodinami. Od 19. století sloužila budova potřebám okresního soudu. Dnes tu je Turistické informační centrum, Městská galerie a v jejím zadním traktu, postaveném původně jako vězení, Muzeum českého karosářství, které vzdává hold zdejší karosářské tradici. Dalšími významnými objekty jsou tzv. „panský dům“ z roku 1536 se dvěma typickými štíty sloužící dnes potřebám městského úřadu, rohový měšťanský dům čp. 195 s rokokovým průčelím, či měšťanský dům čp. 206 s dochovaným gotickým portálem. Dominantní novorenesanční budova s věží vyplňuje severovýchodní kout náměstí. Stojí na místě původního pivovaru a postavená byla v roce 1902 jako sídlo okresního zastupitelství a pošty.

René Klimeš a Vojtěch Barcal, RMVM. Foto Radek Štěpán