Ozorkow

Ozorkow

V minulosti město továrnických rodů, velkých manufaktur a drobných řemeslníků, kolébka textilního průmyslu v Polsku, současně dvaceti tisícové město, na jehož území se nacházejí moderní podniky lokalizované v podzóně lodžské zvláštní ekonomické zóny. Je to místo, kde můžeme obdivovat paláce z 19. století, staré kostely a současně aktivně relaxovat za využití atrakcí moderní městské kryté plovárny Wodnik, městského zálivu a kouzelných míst nacházejících se blízko lesních komplexů Sokolniki a Grotniki. Ozorkow je rovněž městem mnohých investicí do infrastruktury, které zvyšují jeho atraktivitu a zlepšují kvalitu života obyvatel.

Město Ozorkow je součástí Lodžské městské aglomerace, nachází se u silnice č. 1 na hlavní komunikační trase spojující jih Polska s gdaňským pobřežím. Oblast města leží v pásmu Velkých dolin Velkopolsko-kujavské krajiny. Městská zeleň má mimořádný význam pro životní prostředí a má vliv na estetiku okolí i rekreaci. Ve městě se na celkové ploše zeleně podílí především komplex lesů, vegetace obou břehů řeky a louky. Ne menší význam mají městské parky, zahrádkářské plochy a zeleň spojená se všemi formami výstavby a komunikacemi. Celkově odehrává významnou roli při vytváření mikroklimatu v zastavěné části města. V jihovýchodní části Ozorkowa se nachází umělá vodní nádrž s plochou 12,2 ha; je využívána pro rekreační účely, mezi jinými milovníky vodních sportů a rybaření. Ve vzdálenosti 2 km od Ozorkowa se nacházejí dva velké lesní komplexy v Grotnikách a Sokolnikách, jež také plní rekreační funkci pro obyvatele města. V blízkém okolí se nacházejí rekreační střediska města – zahrady Sokolniki a Grotniki. Toto nejbližší sousedství má pozitivní vliv na přírodní podmínky Ozorkowa a jeho okolí. Grotnické lesy jsou částí přírodní rezervace „Grotnická Doubrava”, Sokolniki a dolina Bzury stanoví nejdůležitější přírodní řetězce.

Historie Ozorkowa dosahuje 14. století, kdy se v roce 1344 objevila první zmínka o malé vesničce blízko řeky Lečyca, jež patřila rodu Ščavinských. V roce 1807 Ignacy Stařynski, tehdejší majitel Ozorkowa, povolal na své panství soukeníky a barvíře; tak zahájil v této oblasti rozvoj textilního průmyslu, jenž se dále rozvinul v oblasti Zgieře, Lodže a okolních měst. Tímto způsobem vzniklo v Polsku největší středisko textilního průmyslu.

V polovině 19. století se v Ozorkowě usídlily tři továrnické rodiny: Schlösserové, Scheiblerové a Wernerové. Manufaktury a textilní podniky nimi vytvořené měly obrovský vliv na rozvoj a následné rozrůstání Ozorkowa.

Jednou z nejkrásnějších památek města je palác rodiny Schlösserů v ulici Lečycké postavený v roce 1876. Jsou v něm uchované mnohé cenné interiérové elementy: štuky, obrazy a vitráže. Lesk této stavbě vrátila rekonstrukce provedená soukromým majitelem roce 2006 a 2007, jež byla dozorována restaurátorem památek. V paláci byla obnovena vnější fasáda, okna a střecha. Během prací uvnitř objektu byly objeveny a restaurovány krásné, zdobené a bohaté na mnohé polychromie stěny, stropy a dveře.

Dalším pozoruhodným objektem je druhý palác rodiny Schlösserů, byl vybudován v první polovině 19. století. Současně v něm má sídlo Kulturní dům mládeže Malého knížete. Vedle paláce se nachází přízemní stavba, dřívější kancelář velkoobchodu; po provedené restauraci nyní slouží jako místnost městské veřejné knihovny v Ozorkowě.

K ozorkowským památkám patří rovněž římskokatolický kostel svatého Jesefa a evangelický kostel augsburského vyznání Dvanácti apoštolů Ježíše Krista.

Partnerská smlouva mezi Vysokým Mýtem a Ozorkovem byla podepsána 22. března 2013.

Webové stránky Ozorkowa https://www.umozorkow.pl/