Pyrzyce

Pyrzyce

Město Pyrzyce se nachází v „Západopobřežním vojvodství“ Polska na mezinárodní silnici E65 ve vzdálenosti 46 km od Štětína, 150 km od Berlína. V padesát kilometrů vzdáleném městě Kolbaskowo je nejbližší hraniční přechod se Spolkovou republikou Německo. Rozloha celé oblasti činí 205 km2, z toho 39 km2 připadá na město. Oblast má 20 373 obyvatel, z toho ve městě žije 13 372 obyvatel. Ze správního hlediska je oblast je rozdělena do 21 celků. Tuto oblast lze charakterizovat jako typicky rolnickou s úrodnou černozemí.

Město Pyrzyce obdrželo městská práva v roce 1263 a může se pochlubit celou řadou cenných historických památek, např.:

  • hradby ze 13. století o délce 2000 m, po válce zrestaurované se zachovalými baštami – Soví, Prašná, Ledová, Opilecká a Mnišská
  • zrestaurované brány Branská a Štětínská
  • kaple Sv. Ducha z druhé poloviny 12. století (zničena v roce 1945, znovu postavena a upravena na knihovnu)
  • kašna v místě „svatého pramene“, ze kterého sv. Otto čerpal vodu při křtu obyvatel města Pyrzyce v roce 1124

Mezi další významné historické památky patří kostely, paláce a radnice, ve které sídlí vedení města. Vrátíme-li se zpět do současnosti, nejvýznamnějším objektem poslední doby je geotermální ekologická teplárna z roku 1996, která zlikvidovala 68 lokálních kotelen. Teplá voda čerpaná z hloubky 1600 m s obsahem léčivých látek – chlorosodík, brom, jod, železo, mangan, bor, může být využita k léčivým koupelím – toto je ohromný potenciál pro investory.

Z oblasti kultury stojí za zmínku každoročně pořádaná akce „Pyrzycké setkání s folklorem“, která má od roku 1982 mezinárodní charakter a je organizována pod patronátem mezinárodního sdružení folklorních festivalů. V průběhu více než dvacetileté historie festivalu vystoupilo více jak 700 souborů nejenom z Evropy, ale rovněž z Asie a USA. V průběhu festivalu se pořádají výstavy malířských a řezbářských umělců.

V Pyrzyckém domě kultury působí tři folklorní soubory včetně souboru písní a tanců „Země Pyrzycká“, který byl založen v roce 1966 a získal řadu různých cen a vyznamenání. Známý je rovněž pěvecký sbor „Bandoska“ a regionální pěvecký sbor „Kresowianka“. Zpívající mládež a děti, to je soubor písní a tanců „Male Pyrzyce“ a „Wesole Nutki“. Šestnáctiletou působností se může pochlubit vokální soubor „Poetica“, který účinkuje nejen v naší zemi, ale i za hranicemi. Významnou událostí je každoročně pořádaná akce s názvem „Dny hospodářství oblasti Pyrzyce“, která se stává místem setkávání a zábavy pro obyvatele města i okolí.

Město Pyrzyce spolupracujeme se zahraničními partnerskými městy Korbach a Bad Sulze v Německu a Horby ve Švédsku. 

Partnerská smlouva mezi Vysokým Mýtem a Pyrzycemi byla podepsána 29. září 2003.
 Webové stránky Pyrzyc www.pyrzyce.um.gov.pl