Běstovice

Územní plán Běstovice - Změna č. 1

Textová částStáhnout Textová část s vyznačením změnStáhnout Hlavní výkres I.b/1Stáhnout Hlavní výkres I.b/2Stáhnout Veřejně prospěšné stavby a opatřeníStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres širších vztahůStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán ...

Územní plán Běstovice

Dne 29.11.2010 byl Zastupitelstvem obce Běstovice vydán Územní plán Běstovice. Platnost nabytí účinnosti je od 15.12.2010. Územního plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Běstovice a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. ÚP Běstovice - textová částStáhnout Výkres základního členění území Hlavní ...