Sodomkovo Vysoké Mýto, Zahajovací koncert Městských slavností, vystoupil Pěvecký sbor Otakar, 4. 9. 2020, foto Lukáš Rufer