Plánované přerušení dodávky elektrické energie

Plánované přerušení dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 9. ledna, 23. ledna a 24. ledna ve Vysokém Mýtě. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.

Informace o odstávce jsou uvedeny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a na úřední desce městského úřadu.

9. 1. 2024, 8:45-16:15
Vysoké Mýto
Choceňské Předměstí
Sárovec č. p. 184
Spálenec č. ev. 304, 306, 312, 313, 314
kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 3933/3, 4160/16, 4160/18, 4168/16, 4177/17, 4177/18

23. 1. 2024, 8:00-16:00
Vysoké Mýto
Pražské Předměstí
Průmyslová č. p. 161, 168
Vraclavská č. p. 155, 162, 164, 169
kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 2552/2

24. 1. 2024, 8:00-16:00
Vysoké Mýto
Pražské Předměstí
Průmyslová č. p. 161, 168
Vraclavská č. p. 155, 162, 164, 169
kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 2552/2