Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Vysokém Mýtě

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Vysokém Mýtě

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 17. června, 20. června a 21. června ve Vysokém Mýtě.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Informace o odstávce jsou uvedeny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a na úřední desce městského úřadu.

17. 6. 2024, 7:30–15:00
Vysoké Mýto

Litomyšlské Předměstí
Gen. Svatoně
č. p.  954
Jiráskova
č. p.  111, 154, 167, 177, 179, 330, 419, 436, 447, 473, 478-482
Ležáků
č. p.  549, 550, 551, 552, 639, 640
Odbojářská
č. p.  463, 464, 547, 548, 564, 565, 571-577, 600, 601, 604, 605, 617, 618
Prokopa Velikého
č. p.  331-343, 356, 357, 358, 389, 390, 391, 401-406, 602, 603
Slov. nár. povstání
č. p.  606, 607, 608, 609, 625, 626, 627, 628
Štefánikova
č. p.  418, 420, 421, 448, 449, 451, 455, 456, 471, 472, 543, 544, 545, 546, 556, 557, 558, 559, 621
Talafusova
č. p.  242, 244, 425, 426, 440, 453, 454, 460, 461, 462, 474, 475, 529, 530, 562, 563, 566, 567, 620, 650, 719
U Staré zastávky
č. p.  344, 457, 477, 488, 489, 495, 496, 497, 498, 526, 527, 528, 533, 553, 554, 555, 651
V Zahrádkách
č. p.  531, 532, 560, 561, 568, 569
kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 4644/19, 4644/20, 5195/10

20. 6. 2024, 7:30–17:30
Vysoké Mýto

Litomyšlské Předměstí
Komenského
č. p.  81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 115, 160
Rokycanova
č. p.  217
Pražské Předměstí
Čapkovská
č. p.  40-44, 47, 59, 101, 151, 152, 171
Hálkova
č. p.  2, 3, 5, 29, 30, 31, 57, 60, 133, 134, 154, 273
Jiřího z Poděbrad
č. p.  112
Komenského
č. p.  90, 92, 95, 180, 199, 211, 252, 281
Pražská
č. p.  32-37, 55, 77, 78, 81-87, 239
Slunečná
č. p.  111, 140
Vysoké Mýto-Město
Pražská
č. p.  1, 251, 253, 259, 272

21. 6. 2024, 7:30–15:00
Vysoké Mýto
Choceňské Předměstí

Kpt. Poplera
č. p.  180
Lipová
č. p.  182
Vinice
č. p.  166, 168, 171, 172, 173, 175, 176, 196, 200, 206, 255, 258, 261, 262, 263, 266, 281, 282, 290, 312, 314, 328, 542, 543, 588, 599, 600, 609, 611