Programy podpory města Vysokého Mýta pro neziskové aktivity v roce 2024

Programy podpory města Vysokého Mýta pro neziskové aktivity v roce 2024

Město Vysoké Mýto vyhlásilo programy podpory pro neziskové aktivity pro rok 2024. Od 1. ledna do 31. ledna o dotace mohou žádat fyzické a právnické osoby, jako jsou například spolky a příspěvkové organizace s výjimkou školských příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Programové dotace jsou vyhlášeny:
•             v oblasti školství,
•             v oblasti sportu,
•             v oblasti kultury,
•             v oblasti spolupráce s partnerskými městy,
•             v oblasti životního prostředí,
•             v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny.

Vyhlášené programy a Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta včetně příloh jsou zveřejněny na městských webových stránkách v záložce Programové dotace. V programech jsou uvedeny podmínky pro poskytnutí dotace, lhůty a termíny pro podání a projednání žádostí, formuláře žádosti a vyúčtování dotace a také celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro daný program. Každá ze šesti programových oblastí má svého odborného garanta. kterými jsou věcně příslušné odbory městského úřadu. Pověřené kontaktní osoby, které poskytnou případné informace, jsou rovněž uvedeny v jednotlivých programech.

Každý žadatel může podat maximálně jednu žádost v každém vyhlášeném programu města Vysokého Mýta. Žádosti se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu Městského úřadu Vysoké Mýto, B. Smetany 92, poštou, nebo prostřednictvím datové schránky tak, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí.