Zásady pro poskytování dotace

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta schválené na základě změny zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zásady řeší komplexně problematiku poskytování programových i individuálních finančních dotací.

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné od 1. 1. 2024

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který dokládají právnické osoby, kromě právnických osob, pro které dle ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že nemají skutečného majitele např. církve a další.

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné od 1. 1. 2023

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který dokládají právnické osoby, kromě právnických osob, pro které dle ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že nemají skutečného majitele např. církve a další.

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2022

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který dokládají právnické osoby, kromě právnických osob pro které dle ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že nemají skutečného majitele např. církve a další.

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2021

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2020

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2019.