Individuální dotace

V průběhu kalendářního roku může žadatel požádat o individuální dotaci města Vysokého Mýta na projekt, který nespadá do žádného z programů, popřípadě jedná-li o mimořádnou událost spojenou s reprezentací města.

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta platné od 1. 1. 2024

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta platné od 1. 1. 2023

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který dokládají právnické osoby, kromě právnických osob, pro které dle ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že nemají skutečného majitele např. církve a další.

Program podpory v oblasti památkové péče v roce 2023 (individuální dotace)

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2022

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který dokládají právnické osoby, kromě právnických osob pro které dle ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že nemají skutečného majitele např. církve a další.

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2021

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2020

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2019