Rozhodnutí - D35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-308 Splašková kanalizace odpočívky Hrušová, SO 06-309 ČOV odpočívky Hrušová, SO 06-321 Sedimentační nádrž levé odpočívky Hrušová, SO 06-322 Sedimentační nádrž pravé odpočívky Hrušová

Vyvěšení: 25.01.2023

rozhodnutí – stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6)

D35 Džbánov – Litomyšl; SO 06-308 Splašková kanalizace odpočívky Hrušová, SO 06-309 ČOV odpočívky Hrušová, SO 06-321 Sedimentační nádrž levé odpočívky Hrušová, SO 06-322 Sedimentační nádrž pravé odpočívky Hrušová

Zodpovídá: Vyhledal Martin