Oznámení o ztrátě, zničení dokladů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Na základě písemné žádosti vlastníka vozidla, nebo provozovatele vozidla.

Podmínky a postup řešení:

V případě ztráty a odcizení dokladu se doporučuje tuto událost nahlásit na služebně PČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

– zbývající doklad Osvědčení o registraci vozidla část I, nebo část II (TP, ORV),

– doklad totožnosti

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

Správní a jiné poplatky:

  • 500,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Žádost se podává do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Doporučuje se, požádat neodkladně.