Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Na základě písemné žádosti provozovatele silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Jedná se o zápisy změn ostatních údajů jiných, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, jako např.: změna příjmení, zápis tažného zařízení nebo alternativního pohonu, změna bydliště nebo sídla, výmaz čísla motoru, změna barvy aj.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu.
  • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle
  • platný doklad totožnosti

Pokud je předmětem žádosti zápis změny údaje na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží:

  • doklad o nabytí této části,
  • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
  • rozhodnutí úřadu o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

Podle konkrétní situace se dále dokládá:

plná moc, na které nemusí být úředně ověřen podpis zmocnitele

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

Správní a jiné poplatky:

  • 50 Kč zápisy změn ostatních údajů
  • 100 Kč rezervace registrační značky s výjimkou registrační značky na přání
  • 200 Kč zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu