1. 1. 2024 Informace z investičních plánů na rok 2024

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2024.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) a to:

– název projektu

– stručný popis projektu

– rozpočet projektu v mil. Kč

– plánovaný termín započetí projektu

– lokalita stavby

– fáze stavby – pouze název dokumentu o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pokud je stavebním úřadem již vydán (např. území rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení,
Veřejnoprávní smlouva, jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu)

– zajištěno financování projektu ANO / NE

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Na základě vaší žádosti Vám sdělujeme následující požadované informace:
Název projektu: Rekonstrukce elektřiny ZŠ Javornického II
Stručný popis projektu: rekonstrukce elektrorozvodů v ZŠ Javornického
Rozpočet projektu v mil. Kč: 4,5
Plánovaný termín započetí projektu: 1. 7. 2024
Lokalita stavby: Javornického 2, Vysoké Mýto
Fáze projektu: v současnosti probíhá příprava projektové dokumentace
Zajištěno financování projektu: ano

Název projektu: Přístavba ZUŠ
Stručný popis projektu: přístavba ZUŠ (multimediální učebny), nyní probíhá příprava projektové dokumentace
Rozpočet projektu v mil. Kč: 65 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: dle dotace
Lokalita stavby: Litomyšlská 69, Vysoké Mýto
Fáze projektu: v současnosti probíhá příprava projektové dokumentace
Zajištěno financování projektu: ne

Název projektu: Zateplení domu č.p. 447-449
Stručný popis projektu: zateplení fasády domu
Rozpočet projektu v mil. Kč: 10 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 1. 8. 2024
Lokalita stavby: V Peklovcích 447-449, Vysoké Mýto
Fáze projektu: v současnosti probíhá příprava projektové dokumentace
Zajištěno financování projektu: ano

Název projektu: Park za pivovarem
Stručný popis projektu: realizace parkových úprav, které zahrnují zpevněné plochy, toalety, cesty, parkoviště a vodní prvek.
Rozpočet projektu v mil. Kč: 15 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 1. 5. 2024
Lokalita stavby: ul. Pivovarská, Vysoké Mýto
Fáze projektu: v současnosti probíhá příprava projektové dokumentace
Zajištěno financování projektu: částečné

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 12. 1. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky